# Колдонулган Кылмыш

Femina X Rainmaker #ActAgainstAbuse менен коопсуз жумуш орундарына көңүл бурат

Фемина, Rainmaker менен биргеликте, #ActAgainstAbuse кампаниясынын экинчи этабын жумуш ордунда сексуалдык кысымга каршы баштады